Første møde 1991
Referat af indledende møde omkring stiftelse af Rootes Danmark

Den spæde start

I juni 1991 mødes 3 Rootes køretøjs entusiaster Leif Gaarde, Jens Blomhøj og Carsten Justesen på Shell cafeteriaet i Gørlev.  De mødtes for at forsøge at få stiftet bilmærkeklubben Rootes Danmark for ejere af Rootes køretøjer. Selv om mange af disse ejere måske nok var medlem af en eller flere andre veteranbilklubber. Denne klub skulle være noget andet – en klub for samler – ejere af køretøjer fra Rootes imperiet. I Rootes imperiet blev der fremstillet både personbiler, lastbiler og militærkøretøjer, ja sågar Rootes fly, blev der fremstillet under 2. Verdenskrig. Rootes bilmærkerne er Commer, Hillman, Humber, Singer, Sunbeam, Talbot og Karrier.

Arbejdsgruppen

De 3 initiativtagere nedsatte sig i en lille arbejdsgruppe med hver deres ansvarspost. Fordelt med Leif Gaarde, som sekretær. Jens Blomhøj, som kasserer og posten som formand ville ingen have. Hvorfor Carsten Justesen tog den. De ville udgive et lille klubblad, men da det ikke var en officiel klub, var der ikke noget kontingent.  Hvorfor de interesserede ejere med Rootes køretøjer, årligt skulle sende 4 frankerede kuverter til Jens Blomhøj. For at få bladet tilsendt.

Første træf

Første træf i 1991 - Tissø Rundt
Første træf i 1991 – Tissø Rundt

Allerede i august 1991 inviterede Leif Gaarde og Jens Blomhøj Rootes-bilejere til et træfi Rootes Danmark regi. Det var Tissø rundt den 25. august 1991 med start kl. 10 fra Høng Stolefabrik, som Jens Blomhøj ejede. I 1992 deltog 5 ejere med Rootes biler i en indendørs udstilling i Marselisborghallen i Århus.

De første år mødtes de 3 initiativtagere 4. gange årligt i Høng til trykning og udsendelse af Rootes bladet. Bladet fik navnet ”Rootes for hverdag, fest og sport”. Bladet blev udgivet i de følgende år, hvilket nok gjorde at der kom flere interesserede til. I 1993 var der så mange interesserede. At der var nok interesserede, så der kunne dannes en rigtig klub med vedtægter og en demokratisk valgt bestyrelse.

Stiftende generalforsamling i Kongskilde 1993
Stiftende generalforsamling 1993

Stiftelse af Rootes Danmark

Den officielle stiftelses af klubben foregik ved en stiftende generalforsamling d. 5. juni 1993 på Kongskilde Friluftsgård på Sjælland. Det blev således til Rootes Danmark.

Det første større træf blev afholdt i Ebeltoft i 1994, hvor der deltog ca. 30 personer fordel i et ukendt antal Rootes køretøjer.

Rootes tur til Ebeltoft i 1994 med modtagelse af Borgmesteren.
Rootes tur til Ebeltoft i 1994 med modtagelse af Borgmesteren.

Man blev modtaget af borgmester Christian Rise og fik symbolsk overrakt byens nøgler. Under træffet besøgtes bl.a. Fregatten Jylland og der blev kørt tur i de vidunderlige Mols Bjerge.

Siden de 3 initiativtagere mødtes den junidag i 1991. Har det gået med 1 til 2 træf årligt, rundt om i det ganske landet. Træffene har bl.a. været i områderne omkring Silkeborg, Egeskov, Samsø, Ribe, Skagen, Kruså, Nordsjælland, Nationalpark Vadehavet, Lolland, Bogense og Nymindegab, Holbæk og mange flere steder.

Nordisk Træf i Holmstad 2002
Nordisk Træf i Holmstad 2002

Klubben hedder stadig Rootes Danmark. Carsten Justesen blev valgt til formand i 1993 ved det konstituerende bestyrelsesmøde, efter den stiftende generalforsamling. Posten har Carsten bestridt i klubbens første 25 år. Hvorefter han takkede af og lod nye kræfter tage over. Bladet udgives stadig, men har dog skiftet navn til blot, at hedde Rootes Danmark.

Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje

FIVA
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

I foråret 1995 meldte klubben sig ind i Motorhistorisk Samråd og er stadig medlem. Det er vigtigt at stå sammen, så vores interesser bliver varetaget. Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. Er den danske repræsentant i FIVA “Fédération Internationale des Véhicules Anciens”, en verdensomspændende organisation for historiske køretøjer. I mange år har FIVA haft mottoet:  ”Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje”

Få de unge interesseret: I FIVA har man fremstillet et hæfte Charter of Turin om emnet. Du kan se det her

Nordisk samarbejde

Det første officielle Nordiske Træf foregik i på dansk grund i Ringkøbing i 1998. Her blev der også afholdt et møde bestående af 3 repræsentanter fra hver af de Nordiske Rootes klubber. Mødet mundede ud i, at få etableret et tættere samarbejde om, at arrangere et årligt Nordisk træf på skift i de 3 lande.

I 1999 blev nordisk træf afhold i Sverige. I 2000 i Norge, som havde 10 års jubilæum. Her var der flere danske biler med. Sådan har det været lige siden. Der var allerede i 1991 danske Rootes ejere, som deltog i et svensk træf på Øland. Året efter deltog flere svenske Rootes ejere, ved et Rootes Rally løb i Skælskør, Så der har været en tidlig kontakt med især den svenske Rootes klub.

Medarrangør

2016 blev Rootes Danmark medarrangør af det årlige Englændertræf i Løgumkloster den 2. lørdag i juni. Træffet arrangeres sammen med flere andre klubber, Als Veteranklub, Jaguarklubben, Tønder Veteranklub samt Løgumkloster Handels- og håndværker forening. Sidstnævnte er forankringen i træffet, da der sammen med træffet også er byens årlige markedsdag.