Første butik

I juni 1991 mødes 3 Rootes køretøjs entusiaster Leif Gaarde, Jens Blomhøj og Carsten Justesen på Shell cafeteriaet i Gørlev.  De mødtes for at forsøge at få stiftet en forening for ejere af Rootes køretøjer, selv om mange af disse ejere måske nok var medlem af en eller flere andre veteranbilklubber. Denne klub skulle være noget andet – en klub for samler ejere af køretøjer fra Rootes imperiet. I Rootes imperiet blev der fremstillet både personbiler, lastbiler og militærkøretøjer, ja sågar Rootes fly, blev der fremstillet under 2. Verdenskrig.

De 3 initiativtagere nedsatte sig i en lille arbejdsgruppe med hver deres ansvarspost fordelt med Leif Gaarde som sekretær, Jens Blomhøj som kasserer og posten som formand ville ingen have, hvorfor Carsten Justesen tog den. De ville udgive et lille klubblad, men da det ikke var en officiel klub, var der ikke noget kontingent, hvorfor de interesserede ejere med Rootes køretøjer skulle årligt sende 4 frankerede kuverter til Jens Blomhøj for at få bladet tilsendt.

Århus stadion 1992

Allerede i august 1991 inviterede Leif Gaarde og Jens Blomhøj Rootes-bilejere til et træf Tissø rundt den 25. august 1991 med start kl. 10 fra Høng Stolefabrik som Jens Blomhøj ejede. I 1992 deltog 5 ejere med Rootes biler i en indendørs udstilling i Marselisborghallen i Århus.

De første år mødtes de 3 initiativtagere 4. gange årligt i Høng til trykning og udsendelse af Rootes bladet, som fik navnet ”Rootes for hverdag, fest og sport”. Bladet blev udgivet i de følgende år, hvilket nok gjorde at der kom flere interesserede til. I 1993 var der så mange interesserede, at der var nok til at danne en rigtig klub med vedtægter og en demokratisk valgt bestyrelse.

Den officielle stiftelses af klubben foregik ved en stiftende generalforsamling d. 5. juni 1993 på Kongskilde Friluftsgård på Sjælland. Det blev således til Rootes Danmark.

Stiftende generalforsamling

Det første større træf blev afholdt i Ebeltoft i 1994, hvor der deltog ca. 30 personer fordel i et ukendt antal Rootes køretøjer. Man blev modtaget af borgmester Christian Rse og fik symbolsk overrakt byens nøgler. Under træffet besøgtes bl.a. Fregatten Jylland og der blev kørt tur i de vidunderlige Mols Bjerge.

Siden de 3 initiativtagere mødtes den junidag i 1991 har det gået med 1 til 2 træf årligt rundt om i det ganske landet. Træffene har bl.a. været i områderne omkring Silkeborg, Egeskov, Samsø, Ribe, Skagen, Kruså, Nordsjælland, Nationalpark Vadehavet, Lolland, Bogense og Nymindegab, Holbæk og mange flere steder.

Nordisk Træf i Holmstad 2002

Klubben hedder stadig Rootes Danmark. Carsten Justesen blev valgt til formand i 1993 ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling og den post har Carsten bestridt i klubbens første 25 år, hvorefter han takkede af og lod nye kræfter tage over. Bladet udgives stadig, men har dog skiftet navn til blot, at hedde Rootes Danmark.

Det første officielle Nordiske Træf forgik i på dansk grund i Ringkøbing i 1998. Her blev der også afholdt et møde bestående af 3 repræsentanter fra hver af de Nordiske Rootes klubber. Mødet mundede ud i at få etableret et tættere samarbejde om at arrangere et årligt Nordisk træf på skift i de 3 lande. I 1999 blev nordisk træf afhold i Sverige og i 2000 i Norge, som havde 10 års jubilæum, her var der flere danske biler med. Sådan har det været lige siden. Der var allerede i 1991 danske Rootes ejere, som deltog i et svensk træf på Øland. Året efter deltog flere svenske Rootes ejere ved et Rootes Rally løb i Skælskør, Så der har været en tidlig kontakt med især den svenske Rootes klub.

2016 blev Rootes Danmark medarrangør af det årlige Englændertræf i Løgumkloster den 2. lørdag i juni. Træffet arrangeres sammen med flere andre klubber, Als Veteranklub, Jaguarklubben, Tønder Veteranklub samt Løgumkloster Handels- og håndværker forening, som er forankringen i træffet, da der sammen med træffet også er byens årlige markedsdag.

Englændertræf i Løgumkloster